Beszámoló a 2014. évi tevékenységről

Az előzetes beszámolót 2014. októberében a Pénzügyi Iroda vezetőjének és a Jegyző Úrnak tettük meg , mely az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Jóléti Bizottság ülésén várhatóan a II. negyedévben kerül napirendre. A támogatási szerződésben vállaltakat az összeg felhasználásáról az éves mérleg ismeretében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt teszünk meg , várhatóan 2015.év májusában.

Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének megfelelően a 2014-ben végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági jelentésben ad végleges és ellenőrzött számot.

Szentendre Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a 2014. évi egészségügyi feladatellátás megvalósítására is az Egészséges Városért Közalapítványt bízta meg.

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2/2013. (I.21.) SZISB határozata és az azt megerősítő Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületi 36/2013(II.14) Kt.sz. határozata értelmében az Egészséges Városért Közalapítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szakmai irányításával megkezdte az „ Egészségügyi életút támogató, informatikai alapú kommunikációs rendszer Szentendrén” megvalósítását és ehhez további támogatások felkutatását. Az aLLCare felhasználásával kiépítendő rendszer elsősorban az Önkormányzat területén élő és/vagy a terület egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő személyek prevencióját, egészségtudatos magatartását kívánja új, hatékony eszközökkel támogatni, másodsorban az Önkormányzat területén működő, és/vagy itt érdekeltséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatóknak nyújtja a legmodernebb lehetőséget a lakossággal (potenciális ügyfelekkel) való kommunikációra Ennek megvalósításához az egészségnapok lakossági szűrései szükségesek, így 2013-ban 4 egészségnapot, és 2014-ben eddig 5 egészségnapot rendeztünk.

Az Alapító által jóváhagyott céloknak megfelelően a vállaltakat az elmúlt évben és az első negyedévben részben saját tartalékaink terhére tudtuk teljesíteni, tekintve, hogy korábbi 2 évben nem kaptunk támogatást a lakossági rendezvények, szűrések, iskolák, szimpóziumok, konferenciák programjaira.

Megnyertük a KAB-ME-14-A 17924 kábítószer prevenciós pályázatot is, mely megvalósításához a támogatási forrás csak decemberben érkezett meg , így a programokat előfinanszírozni kellett.

A II. Rákóczi Általános Iskola és Gimnázium a TAMOP -3.1.4.-12/1-2012-0158 Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésű pályázati programban vállalt 4 db iskolai egészségnap megszervezésére és lebonyolításra kérte fel Közalapítványunkat, melynek utólsó programja novemberben volt.

Január

Előző év zárása értékelés

Pályázati előkészítés – NCSSZI „ Éld velem át” és beadása( KAB-ME-14-A 17924)

HORIZON 2020 EU pályázat – információ gyűjtés, tájékoztatókon részt vétel.

Szakmai konzultációk.

Február

Szentendre városa 1998 óta az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke és koordinátora személyében látja el szövetségi kötelezettségét az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége WHO mozgalomban. A Székesfehérváron tartott EVMSZ XXV. Szimpóziumon Szentendre városát kérték fel a 2014. év első koordinátori értekezlet házigazdájának. Városunk először 12 éve adott otthont országos értekezletnek , melynek akkor az Egészséges Városért Közalapítvány első elnöke Dr. Pázmány Annamária – aki azóta is tagvárosi koordinátor – volt a háziasszonya.

A székesfehérvári jubileumi ülésen De Blasio Antonio főtitkár úr előterjesztésének elfogadása érdemben a Szövetség kiterjesztését célozza a határon túli magyar városok csatlakozási lehetőségének megteremtésére.

Ennek előkészítése, szervezése zajlott februárban.

Március

Március 5-7. Koordinátori értekezlet Szentendrén 20 tagváros részvételével

Az alapszabály módosításáról és a névváltoztatásról Szentendre városában a 2014.március 5-7 -én megtartandó közgyűlésen döntöttek.

Egészséghét március 24.-29.- Barcsay Iskolában, Ép Földön-Ép Élet : Föld Napja és Egészség Világnapja Program-.„ Én étlapom” kreatív kézműveskedés ,logikai játékok, étlap összeállítása az egészség jegyében Egészséges étkezés – salátakészítés , ÁNTSZ és védőnők előadásai , ÁNTSZ kiállítás és interaktív foglalkozások voltak : Fogaink, Bőrünk egészsége Zajártalom , Dohányzás Alkohol hatásai, , Higiénia, Kisállatok tartása , Drámafoglalkozás, „Képes vagy rá?”Érzékenyítés a mozgássérültek Sportfoglalkozás – amerikai foci, Ingyenes lakossági szűrővizsgálat – aLLCare egészségügyi életút támogató rendszer – Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- Arteriograf vizsgálat- COPD, légzésfunkciós vizsgálat – Allergia – Hallásvizsgálat – Szájüregi rákszűrés – Számítógépes talpvizsgálat – orthopediai szűrés -Testművészet Tréning – preventív gerinctréning –Kisállattartás – zoonozis veszélyei – Egészséges élelmiszer termékek – testzsírszázalék- mérés, izomegyensúly-mérés, testösszetétel-mérés, azonnali eredmény kiértékelés-

„Az offline kamaszok az online térben” Tari Annamária pszichoterapeuta előadása szülőknek, pedagógusoknak.

Április

Nyitány a V 8 ban – egészségnap – A szűrésen változatos egészségügyi felmérések -aLLCare egészségügyi életút támogató rendszer- Ingyenes lakossági szűrővizsgálat – Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- Arteriograf vizsgálat- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – Allergia – Hallásvizsgálat – Látás – Szájüregi rákszűrés – Számítógépes talpvizsgálat – orthopediai szűrés.

Alapító okirat vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása, előkészítés, tanácsadás.

Drogprevenciós célú programjaink:

  • 2014. KAB-ME-14-A-17924 jelű pályázati program , „ Éld velem át ..” a család ereje az egészséges társadalom jövője – című kábítószer prevenciós program a
  • 2013. KAB ME 12-8076 jelű „ Szeretném ha szeretnének éjjel és nappal is kábítószer prevenciós program folytatása.

Május

Egészségsátor – ambubaba- újraélesztési bemutató a Postás strandon,

Alapító okirat módosítás – Testület megtárgyalta, jóváhagyta, változásbejegyzési eljárás – bírósági beadása

Kuratóriumi ülés

Rákóczi Egészségnap Az Egészségnap témája : Ép testben ép lélek – mozdulj és tégy magadért! Fuss az egészségedért – nyílt programok a Postás strandon, Szentendrei Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági kerékpáros tanpályát állított fel és versenyt hirdettünk ügyességi terepen. Csapatépítő játék modul pszichológusok, drámapedagógus vezetésével , az önismeret fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése, a kommunikáció fejlesztése szakszerű irányítást kíván. A programokon résztvevő diákok folyamatosan kaptak az egészséges táplálkozás jegyében zöldség és gyümölcs kóstolókat, ásványvizet, az előadókat pogácsa és kávé, ásványvízzel kínáltuk. Több kiló almát, narancsot, zöldségeket biztosítva valamennyi diák kapott rágcsálnivalót.

Részvétel a XII. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencián.

Június

Koordinátori értekezlet : Szolnok, 2014. június 5-6.

A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy ha kedvező kiírás nyílik meg EU pályázati projektek során, kezdjen tárgyalásokat a projektekben való részvételről.

Jelen prioritásaink az Egészséggel kapcsolatos műveltség, az egészségkommunikáció és a partnerség témakörei. A kutatások azt mutatják, hogy az egészségfejlesztési programok megvalósításakor az egészséggel kapcsolatos üzeneteinket megerősíthetjük, további információhoz való hozzájutást és ezáltal az egészséges életmód fenntartását is elősegíthetjük az egészségkommunikáció segítségével.

Július

Augusztus

Előkészítése szervezése a szűrőkamion, és szeptemberi egészségnapnak

Szentendrei nyár – a Dumtsa korzón sátor- elsősegély- újraélesztés, gyógytorna, rekreáció bemutató

Szeptember

„Egészségnap a Duna mentén”

Szentendre városa bekapcsolódott Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjába. A városunkba látogatott a speciális, közel 20 méter hosszú szűrőkamion új, korszerű vizsgálati eszközökkel ingyenes szűréseket kínált a program résztvevőinek. A Program segít megismerni és megelőzni a lakosság részére a szív és érrendszeri megbetegedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterin, légúti megbetegedések, asztma és allergia, dohányzás és nem utolsó sorban az elhízással kapcsolatos prevenciót. A kamion előtti területen életmód tanácsadás, látványos anatómiai bemutató és Európában is egyedülállónak számító, 5 m magas Virtuális, 3D Anatómiai Mozi Sátor és látványfal került felállításra. Egészségnapon folytattuk azt az egy éve elkezdett „AllCare” informatikával támogatott életmódprogramot, mely egy élethosszig tartó aktív lakossági-önkormányzati prevenciós egészségügyi életút támogató rendszer.

Vakvezető kutya és segítőik , valamin un. érzékenyítő eszközök bemutatójára is sor került, sőt tandem kerékpárral a Paradicsom Egyesület körbetekert a bátor gyengén látókkal . A bio- őstermelői Egészség piaccal is várta a részvevőket „Egy falat egészség” mottóval. Az esemény egyik fénypontja a „Felvonulás az egészséges Szentendréért” volt, ahol Fúvós zenekar, majorettek, táncosok, színesítették a karneváli hangulatot, de „Maskara menet” gyermekek zöldség, – gyümölcs jelmezversenye is hangulatossá tette a rendezvényt. Első helyezett lett a Templomdombi csapat, második a Rákóczi és harmadik az Izbégi iskola,akik mazsorettjeikkel a közönségdíjat is megkapták

A Lázár cár téren és a Duna korzón, számos színvonalas kísérőprogramok közül pl. Nagyi a parton torna bemutató, Daimond Dance TSE pompon lányok és cheerleaderek , szurkolás, tánc és akrobatika és a Rozmaring táncegyüttes – szerb zene és táncok arattak nagy sikert.

A szűrésen a kamionban elvégezhető vizsgálatok mellett a látogatók kipróbálhatták a hamarosan teljes körűen bevezetésre kerülő szentendrei elektronikus egészségügyi szolgáltatás, az aLLCare élethosszig tartó gondozási rendszer egy modulját. A szűrőkamionban mért eredményeket a kollegák a helyszínen azonnal rögzítették, majd az érdeklődő pácienseknek megmutatták azt a kockázati elemzést, amely a pillanatnyi egészségügyi állapot alapján színes grafikonon elemzi az aktuális és a hosszabb távon várható szív- érrendszeri kockázatokat.

Aktívan vett részt a szűrővizsgálatokon 94 fő, mintegy 150-en kértek prevenciós csomagot, többségük anatómiai mozit is nézett, az életmód standokon érdeklődött. A női résztvevők átlagéletkora 54 év , a férfiaké 50 volt, átfogó szűrővizsgálaton 50 % nem volt még, viszont a háziorvosi szűréseken a nők 74 % vesz rész évente, a férfiak 60 %-a. A nők 57 %-a , a férfiak 71 %-a rendszeresen sportol, úszást, tornát, focit, futást neveztek meg leggyakoribb mozgásformának. A magas vérnyomás kockázata nagyobb a férfiaknál, a visszérbetegség kockázati teszt 59 % ban a nőknél magasabb. A koleszterinszint a nőknél mutatott magasabb értéket, szintén a vastagbéldaganat rizikó teszt a 79 %-ban eltérő volt a nőknél, 66 % ban eltérő a férfiaknál. A metabolikus szindróma kockázati tényezői a vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, haskörfogat 67 %-ban a nőknél jelentősebbek, férfiaknál csupán 50 % . Csatolmány az átfogó riport a szűrésről.

Október

V8 egészségnap – többek között a SZEI orvosai , V Med részvételével biztosítottuk a Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – – Látás – melanoma vizsgálat. )

Folytattuk az előkészítését, és megvalósítását az Éld velem át- KAB-ME-14-A 17924 kábítószer prevenciós pályázatnak. Barcsay Iskolában a 12-14 éves korosztálynak és újszerű kísérletként HÍD képzés tanulóinak a Petzelt Szakközépiskolában.

November

A novemberi Rákóczi Egészségnap nagyszabású rendezvény volt valamennyi évfolyamot megmozgatóan – alsó tagozaton gerinc és lúdtalptorna, gyógytornász szakemberekkel, szájápolás-higiénia a védőnőkkel, egészséges büfé, melyet maguk készítettek. Felsőtagozatnak interaktív drogprevenciós előadást tartottak a szombathelyi EVA kollegák. A gimnázistáknak drogprevenciós színházi előadás a Gyáva, és igazságügyi orvosszakértő előadása voltak a programok

Izbégi iskolai egészséghét szintén novemberben volt, ahol a BFKH NSZSZ Egészségnevelési és Szűrési Koordinációs osztály munkatársai vezették a foglalkozásokat, akik rendszeresen minden évben kiállítást hoznak és interaktív foglalkozásokat tartanak szentendrei egészségheteken (Fogaink, Bőrünk egészsége Zajártalom , Dohányzás Alkohol hatásai, , Higiénia, Kisállatok tartása).

November 6-7-án Baján EVMSZ Szimpóziumon „Egységben és egészségben a Duna mentén „ című előadással ismertettem Szentendre egészségprogramjait 2014-ben.

November 20-án workshopot tartottunk az egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről.

December

A Rákóczi Iskolában a novemberi egészségnapon érdekes előadást tartott a Kaiser Optika vezetője a látásról, computer, tv, stb ártalmairól. Igy már elkezdtük, majd decemberben folytattuk a továbbtanuláshoz szükséges látásvizsgálatokat, akik igényelték. Ehhez támogatást kaptunk a Gyermekeinkért 91 Alapítványtól.

Fenti rendezvényeken kívül a vállalt együttműködés továbbra is megvalósult Szentendre Egészségügyi Intézményeivel részben adományból műszerbeszerzések, (Tüdőgondozó, támogatás) részben saját forrásból való tanfolyami támogatás, nővértovábbképzés (SZEI), védőnői továbbképzés (csecsemőgondozó) formájában és változatlanul támogatunk iskolai egészségnevelési programokat. Elsősegélynyújtó, újraélesztő prezentációkat szerveztünk védőnők vezetésével több alkalommal egészségnapokon, iskolai rendezvényeken. Támogattuk az Országos Elsősegélynyújtó versenyen való – város képviseletében pedagógus csapat – részvételt .

Támogattuk a Lámpások – Vakok és Gyengénlátók Egyesületét.

Támogattuk a városi gyermeknapot.

Bérleti konstrukcióban vízautomata gépet működtetünk és a rendezvényeken biztosítjuk a lakosság, tanulók forrásvízzel való ellátását. SZEI rendelőben helyeztük át a betegek számára is elérhetővé válóan jelenleg.

Tagja vagyunk és folyamatosan részt veszünk az Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában.

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Népegészségügyi projektje keretében létrehozott Szakmai Támogató Hálózat tagja vagyunk .

Szövetségi kötelességként képviseltük több alkalommal Szentendre városát az EVMSZ közgyűlésein, egészségügyi konferenciákon, koordinátori értekezleteken és OEN konferenciákon.

Tisztelettel,
Gerőcs Katalin
a Kuratórium elnöke

Szentendre, 2015. március 20.

2000. Szentendre, Városház tér 1-3. T/Fax: 06-26-314-360, 06-20-9536-901, E-mail: gerocs.kata@t-online.hu

Adószám: 18681574-1-13. Bankszámlaszám: OTP 11742087-20070634

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.