Beszámoló a 2015. évi tevékenységről

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2015. évi programjairól, feladatairól és ezekkel összefüggésben működéséről a következő összefoglaló beszámolót készítettük.

Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének megfelelően a 2015-ben végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági jelentésben ad végleges és ellenőrzött számot.

Az előzetes beszámolót 2016. márciusban a Jóléti Bizottság elnökének, Polgármester Úrnak és a Jegyző Úrnak tettük meg . A támogatási szerződésben vállaltakat az összeg felhasználásáról az éves mérleg ismeretében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt tesszük meg , várhatóan 2016. év májusában és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Jóléti Bizottság ülésén várhatóan a II. negyedévben kerül napirendre.

Szentendre Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a 2015. évi egészségügyi feladatellátás megvalósítására is az Egészséges Városért Közalapítványt bízta meg. A Szentendre Város Önkormányzata által alapított Egészséges Városért Közalapítvány fontos szerepet tölt be a városi egészségmegőrző programok szervezésében, illetve szorosan együttműködik Szentendre Város Egészségügyi Intézményeivel is.

Az Alapító, Szentendre Város Önkormányzata szándéka szerint, valamint a korábbi 2/2013. (I.21.) SZISB határozata és az azt megerősítő Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületi 36/2013(II.14) Kt.sz. határozata értelmében az Egészséges Városért Közalapítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szakmai irányításával végzi tevékenységét. Folytattuk az „ Egészségügyi életút támogató, informatikai alapú kommunikációs rendszer Szentendrén” megvalósítását és ehhez további támogatások felkutatását. Az aLLCare felhasználásával kiépítendő rendszer elsősorban az Önkormányzat területén élő és/vagy a terület egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő személyek prevencióját, egészségtudatos magatartását kívánja új, hatékony eszközökkel támogatni, másodsorban az Önkormányzat területén működő, és/vagy itt érdekeltséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatóknak nyújtja a legmodernebb lehetőséget a lakossággal (potenciális ügyfelekkel) való kommunikációra Ennek megvalósításához az egészségnapok lakossági szűrései szükségesek, 2015- ben 4 egészségnapot rendeztünk és 3 iskolai egészséghetet támogattunk. További támogatás a SZEI részére fogadott céladományból BakerSoft informatikai rendszer telepítését segítettük elő, mely kompatibilis a fent említett aLLCare rendszerrel, így remélhetőleg a 2016. évben elkezdheti működését.

Önkormányzati támogatással segítettük a helyi OMSZ mentős táska beszerzését.

Megnyertük a KAB-ME-15-A 22654 kábítószer prevenciós pályázatot is, mely megvalósítása áprilistól kezdődött, de a támogatási forrás csak decemberben érkezett meg , így a programokat előfinanszírozni kellett.

Január

 • Előző év zárása – értékelés
 • Pályázati előkészítés – NCSSZI „ Beszélj róla magaddal „ pályázat beadása( KAB-ME-15-A 22456) – információ gyűjtés, tájékoztatókon részt vétel. Szakmai konzultációk.
 • A továbbtanulás előtt álló tanulók számára ( 8. és 11. évfolyamnak), akiknek a jó látás a pályaválasztás, továbbtanulás miatt fontos szűrővizsgálatot szerveztünk. Szabó Anikó védőnő főleg azokat a diákokat szólította meg és kérte a szülők engedélyét, akiknek valamilyen panaszuk van a látásukkal kapcsolatban. A szűréseket folytattuk januárban is, melyet szintén a Kaiser Optika – ZEISS Vision Center végzett, megnézték a látásélességet (távoli/közeli), térlátást, színlátást és kétszemes együttlátást. A tortadiagramon ábrázoltuk az eredményeket. A jelentkezett és vizsgált diákok 56 % -ánál ellenőrizendő a látás, elsősorban a látásélességben találtak eltéréseket. A szám szerint 39 főnél elvégzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy feltételezésünknek megfelelően sajnos növekvő tendencia a fiatalok körében a látásromlás. Érdekességként bemutatunk egy 2012-ben a város 4 iskolájában készült felmérést is, hogy az egészségi állapotukat a gyerekek maguk hogyan ítélik meg. Van-e valamilyen állandó betegséged, egészségi problémád kérdésre 45 % válaszolt nemmel 2012-ben, és az igen 55%, akik akár több problémával is élnek.

Február

 • OEN konferencia
 • Az egészséges időskor titka programsorozat – (2015. március 22-május 31.) előkészítése

Március

 • Rákóczi Nap – Fogyatékossággal élők -érzékenyítő programok II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. és Gimnázium Tolerancia nap . A programban részt vettek testi fogyatékkal élők, kerekes székesek, siketek, vakok, értelmi sérült emberek. Nem Adom Fel Alapítvány komplett trainingje, ülőröplabda, -Látássérült csoportok, vakvezető kutyával.Siketek, hallássérültek – jelnyelvi bemutató, kommunikáció hang nélkül. Mancs filmvetítés – Paralimpikonok előadások – beszélgetés),Gördülő tánccsoport
 • Az „Éld velem át…” családi életre nevelés és társadalmi beilleszkedés körében programsorozat záró előadása, március 19-én a DMH Barlangba. „Éld velem át” sajátélmény drámaelőadás Barcsay Ált. Iskola
 • Március 23. – a Víz Világnapja
 • Március 23. – május 11. Az egészséges időskor titkai 6 előadás- sorozat (V8-al közös rendezvénysorozat)
 • Nyírbátor, 2015. március 26-27. közgyűlés, koordinátori értekezlet

Április

 • Az Egészség Világnapja kampány, plakátok, E nap, TV, rádió interjú
 • Föld napja – Barcsay Nap
 • Április 25. Egészségnap a V-8-ban , Ép Földön Ép Élet – egészséges élelmiszer termékek vására . Nyitány a V 8 ban – egészségnap – A szűrésen változatos egészségügyi felmérések -aLLCare egészségügyi életút támogató rendszer- Ingyenes lakossági szűrővizsgálat – – Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- Arteriograf vizsgálat- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – Allergia – Hallásvizsgálat – Látás – Szájüregi rákszűrés – Számítógépes talpvizsgálat – orthopediai szűrés
 • Drogprevenciós célú programjaink:
 • 2014. KAB-ME-14-A-17924 jelű pályázati program , „ Éld velem át ..” a család ereje az egészséges társadalom jövője – című kábítószer prevenciós program zárása.
 • Megnyertük a NCSSZI „ Beszélj róla magaddal „ pályázatot ( KAB-ME-15-A 22456) –. Szakmai konzultációk.

Május

 • Szentendre Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2014-2020 elkészítésében a Humán közszolgáltatások: egészségügy, oktatás-nevelés, szociális ellátás, sport és ifjúság stratégiai tematikus munkacsoport munkájában vettünk részt, javaslataink bekerültek a végleges programba.
 • Előkészítése , szervezése a Magyarország szűrőkamionja programnak
 • Egészségsátor – ambubaba- újraélesztési bemutató a Postás strandon,
 • Kuratóriumi ülés
 • Mi képviseltük a EVMSZ-t a SZDV közgyűlésén.
 • Május 30. Szűrőkamion Egészségnap a Duna parton – Hozza el gyermekét és unokáját – legyen kíváncsi és éhes, adunk neki sok sok salátát és epret!!!
    • Programok: ingyenes szűrővizsgálatok a kamionban, Külső térben tájékoztató látványfal, virtuális anatómiai mozi sátor, egyedi 3D látvány és hangelemek, egészség- életmód sátor, sport standok,Gyümölcs, ételkóstolás – Corner sarokRendőrségi bemutató, prevenciós ismertetők, drogbemutató, bűnmegelőzési ismeretek, gyógytorna bemutató SZEI Nagyik, extrem biciklibemutató, Rozmaring Egyesület – szerb néptánc

Június

 • Zalakaros, 2015. június 11-12. Koordinátori értekezleten előadásban foglaltuk össze a szentendrei programokat, eredményeket és terveket.
 • 2015. június 25. Mit gondol Ön a munkahelyi egészségről, az egészségfejlesztő, egészségmegőrző programokról ? című workshopot tartottunk a Városháza Dísztermében önkormányzati dolgozóknak- Előadások az egészségmegőrzésről, munkahelyi egészségtervről. Rendőrségi szakértő előadása a nyári időszakban buli, nyaralás során fokozott veszélyekről, hogyan ismerik fel a fiatalok, szülők, hova forduljunk, hogyan kezeljük ? „Üdítősarok” , avagy négyszemközt a rend őrével ,„ Csevegősarok” – pszichológus tanácsai.
 • Együttműködést kötöttünk a Rendőrséggel ifjúságvédelem, lakossági prevenció tárgyában.
 • Jelen prioritásaink az Egészséggel kapcsolatos műveltség, az egészségkommunikáció és a partnerség témakörei. A kutatások azt mutatják, hogy az egészségfejlesztési programok megvalósításakor az egészséggel kapcsolatos üzeneteinket megerősíthetjük, további információhoz való hozzájutást és ezáltal az egészséges életmód fenntartását is elősegíthetjük az egészségkommunikáció segítségével.

Július

Augusztus

Szeptember

 • előkészületek a KAB pályázat folytatására

Október

 • V8 egészségnap – többek között a SZEI orvosai , V Med részvételével biztosítottuk a Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – – Látás – melanoma vizsgálat. )
 • Folytattuk a megvalósítását a „ Beszélj róla magaddal is” KAB-ME-14-A 22564 kábítószer prevenciós pályázatnak. A Templomdombi, Izbégi, Rákóczi és Barcsay Általános Iskolákban a 8 . osztálynak és a HÍD képzés tanulóinak és kontroll osztálynak a Petzelt Szakközépiskolában havi, illetve 2 heti rendszerességgel klubfoglalkozásokat tartottunk.

November

 • A novemberi Izbégi Egészségnap nagyszabású rendezvény volt valamennyi évfolyamot megmozgatóan – alsó tagozaton gerinc és lúdtalptorna, gyógytornász szakemberekkel, szájápolás-higiénia a védőnőkkel, egészséges büfé, melyet maguk készítettek.
 • Izbégi iskolai egészséghét szintén novemberben volt, ahol a BFKH NSZSZ Egészségnevelési és Szűrési Koordinációs osztály munkatársai vezették a foglalkozásokat, akik rendszeresen minden évben kiállítást hoznak és interaktív foglalkozásokat tartanak szentendrei egészségheteken (Fogaink, Bőrünk egészsége Zajártalom , Dohányzás Alkohol hatásai, , Higiénia, Kisállatok tartása).
 • Lakossági szűréseket is tudtunk biztosítani, amit elsősorban pedagógusok tudtak ez alkalommal igénybe venni.
 • November 6-7-án Pécs EVMSZ Szimpóziumon a Szentendre egészségért , az egészséges Szentendréért „Egészség diplomácia – helyi együttműködések kialakítása az egészség érdekében” Együttműködő Partnerek részvétele az elmúlt 12 év alatt történt „ című előadással ismertettem Szentendre egészségprogramjait .
 • November 20-án workshopot tartottunk az egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről.
 • Megpályáztunk konzorciumban az Önkormányzattal és Rendőrkapitánysággal egy járási kihatású modellprogram megvalósítását. A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása, Gyermek és ifjúságvédelem komponens körben: Bűnmegelőzési táborok, Az áldozattá válás megelőzését célzó programok, fórumok szervezése. Magunk részéről nem csak saját anyagot készítettük

December

 • SZEI Adventi Egészségnap – rendelőkben soron kívüli szűrővizsgálatok diétás tanácsadással, gyógyteákkal.

Fenti rendezvényeken kívül a vállalt együttműködés továbbra is megvalósult Szentendre Egészségügyi Intézményeivel részben adományból műszerbeszerzések, (Tüdőgondozó, Egynapos Sebészet támogatás, Orthopedia konferenciák)) részben saját forrásból való tanfolyami támogatás, nővértovábbképzés (SZEI), védőnői továbbképzés formájában és változatlanul támogatunk iskolai egészségnevelési programokat. Elsősegélynyújtó, újraélesztő prezentációkat szerveztünk védőnők vezetésével több alkalommal egészségnapokon, iskolai rendezvényeken. Támogattuk az Országos Elsősegélynyújtó versenyen és a nemzetközi versenyen való – város képviseletében pedagógus csapat – részvételét . Az országos versenyen a Templomdombi csapat első helyezést ért el.

Támogattuk a Lámpások – Vakok és Gyengénlátók Egyesületét.

Támogattuk a városi gyermeknapot.

Bérleti konstrukcióban vízautomata gépet működtetünk és a rendezvényeken biztosítjuk a lakosság, tanulók forrásvízzel való ellátását. SZEI rendelőben helyeztük át a betegek számára is elérhetővé válóan jelenleg. Nagy mennyiségű munkaruhát kaptunk adományként, melyet a Rendelőintézet és háziorvosi szolgálat számára eljuttatunk.

Több alkalommal adtunk interjút, vettünk részt stúdióbeszélgetésen Pázmány Annamáriával együtt, a helyes életmód, az öngondoskodás , a szűrések fontosságára való figyelmet felhívva.

Tagja vagyunk és folyamatosan részt veszünk az Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában.

A 2014-ben elkezdett és 2015-ben folytatódó KAB pályázat keretében ismét kérdőíves felmérést végeztünk egészségmagatartás attitűdváltozásról. A kérdőívben azokról a területekről kértünk tájékoztatást a kitöltést végzőktől, amelyeket már korábban is kutattunk, azaz az iskolához való viszonyról, arról, milyen jövőkép áll a 8-9-10-11-12. évfolyamos diákok előtt, milyen az egészséges életmódról alkotott képük, mi a véleményük a káros szenvedélyekről . Ennek összefoglaló kiadványa jelenleg készül.

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Népegészségügyi projektje keretében létrehozott Szakmai Támogató Hálózat tagja vagyunk .

Részt vettünk szövetségi városok rendezvényein, és képviseltük Zágrábban a Balassi Intézet Aknay kiállításán a várost , egyben a helyi Health City programról is informálódtunk.

Szövetségi kötelességként képviseltük több alkalommal Szentendre városát az EVMSZ közgyűlésein, egészségügyi konferenciákon, koordinátori értekezleteken és OEN konferenciákon. Meghívást kaptunk a MTA Idősődő társadalom nemzetközi a konferenciára. Az AEEK alapellátás reformja programban egészségtanácsadói minőségben vettem részt.

A WHO korábbi gyakorlatának megfelelően, Európa szerte kezdetét vette az Egészséges Városok VI. ötéves ciklusa: 2014-2018.

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2014. évtől prioritásai között szerepel:

 • Önkormányzati egészségfejlesztési tervezés az egészséghatás vizsgálat, egészségszűrő módszerével – részvételen alapuló kormányzati politika az egészség érdekében
 • Egészséges életmód – programok a különböző színtereken
 • Egészségműveltség – információátadás a különböző korcsoportok részére, majd

kiegészülnek a szövetség 2016. évi szakmai prioritásaival, az Egészséget támogató környezetek kialakítása szempontjaival és megvalósításával.

Szentendre, 2016. március 28.

Gerőcs Katalin

a Kuratórium elnöke

2000. Szentendre, Városház tér 1-3. T/Fax: 06-26-314-360, 06-20-9536-901, E-mail: gerocs.kata@t-online.hu

Adószám: 18681574-1-13. Bankszámlaszám: OTP 11742087-20070634

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.