Beszámoló a 2016. évi tevékenységről

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2016. évi programjairól, feladatairól és ezekkel összefüggésben működéséről a következő összefoglaló beszámolót készítettük.

Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének megfelelően a 2016-ban végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági jelentésben ad végleges és ellenőrzött számot.

Az előzetes beszámolót 2017. februárban a Jóléti Bizottság elnökének, Polgármester Úrnak és a Jegyző Úrnak tettük meg . A támogatási szerződésben vállaltakat az összeg felhasználásáról az éves mérleg ismeretében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt tesszük meg , várhatóan 2017. év májusában és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Jóléti Bizottság ülésén várhatóan a II. negyedévben kerül napirendre.

Szentendre Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a 2016. évi egészségügyi feladatellátás megvalósítására is az Egészséges Városért Közalapítványt bízta meg. A Szentendre Város Önkormányzata által alapított Egészséges Városért Közalapítvány fontos szerepet tölt be a városi egészségmegőrző programok szervezésében, illetve szorosan együttműködik Szentendre Város Egészségügyi Intézményeivel is.

Kiadásainkat a közhasznú feladatellátásra, működésre, programokra , pályázatokban vállaltak megvalósítására fordítottunk. Bevételeink az Önkormányzattól , közhasznú tevékenységből , NAV 1%, pályázatból, egyéb támogatásokból tevődött össze.

A Szentendre Város Önkormányzata által alapított Egészséges Városért Közalapítvány fontos szerepet tölt be a városi egészségmegőrző programok szervezésében, illetve szorosan együttműködik Szentendre Város Egészségügyi Intézményeivel is.

Ahhoz, hogy továbbra is meg tudjunk felelni az Alapító által jóváhagyott céloknak, átvállalt feladatoknak, vállalásainkat csak támogatással tudjuk biztosítani.

Pályázati forrásokból is működtünk a tavalyi évben is változatlan intenzitással, és tartalékainkból gazdálkodunk . Jelenleg nehezíti helyzetünket, hogy a 2016. évben megnyert „ Beszélj róla velünk is! … és Fogadd el !.. amit adhatunk „ KAB-ME-16-B 25 562 kódszámú Családi életre nevelés című programot a város 4 általános iskolájában, illetve 2 középiskolájában elkezdtük, azonban a 2016. decemberében aláírt támogatási szerződés ellenére még nem kaptuk meg a finanszírozást. Ennek oka a háttérintézményi megszűnés, illetve jogutódlási kérdések a pályázatot kiíró, kezelő EMMI részéről. Ezért mérsékelten ugyan, de saját tartalékainkból finanszírozzuk ezt a projektet 2016. szeptembere óta.

A népegészségügyi pályázatokra való felkészülés, azokban való részvétel szintén igényel anyagi erőforrásokat.

Továbbá jelentős pályázati források fognak 2017. évben megnyílni, melyben reményeink szerint az Önkormányzat, SZEI, Alapellátás és a Közalapítvány közösen tudna pályázni.

Az Alapító, Szentendre Város Önkormányzata szándéka szerint, valamint a korábbi 2/2013. (I.21.) SZISB határozata és az azt megerősítő Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületi 36/2013(II.14) Kt.sz. határozata értelmében az Egészséges Városért Közalapítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szakmai irányításával végzi tevékenységét.

NEFI Szakmai Támogató Hálózat tagjaként Egészségfejlesztési Iroda létrehozásának megvalósításában folyamatos szakmai és informális munkát folytatunk .

Adományozási támogatási szerződést kötöttünk az OKPTI –vel, mozgássegítő eszközök lakossághoz való eljuttatására, mely megvalósult a SZEI , háziorvosi rendelő, Budakalász háziorvosi rendelő, rászoruló magánszemélyek, a Gálfi Béla Rehab. Szakkórház, Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Karitász, Hajléktalan szálló részére.

Együttműködést kötöttünk a Rendőrséggel ifjúságvédelem, lakossági prevenció tárgyában.

Programjaink, tevékenységünk 2016. évben:

Január

 • Előző év zárása – értékelés
 • NCSSZI „ Beszélj róla magaddal „ projekt ( KAB-ME-15-A 22456) – megvalósításának folytatása , iskolákban családi életre nevelés programok folytatása, )

Február

 • OEN konferencia
 • „ Beszélj róla magaddal „ projekt ( KAB-ME-15-A 22456) – megvalósításának folytatása , iskolákban családi életre nevelés programok folytatása
 • IMEI konferencia
 • Petzelt Egészségnap , előadások drogprevenció, ifjúságvédelem,
 • Veszélyek és kísértések rajzpályázat és kiállítás

Március

 • Veszélyek és kísértések kiállítás ( Petzelt, Rendőrség, V8)
 • V8 Egészségnap A szűrésen változatos egészségügyi felmérések – Ingyenes lakossági szűrővizsgálat – – Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír, testtömeg index -BMI, vérnyomás)- Arteriograf vizsgálat- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – Allergia – Hallásvizsgálat – Látás – Szájüregi rákszűrés – Számítógépes talpvizsgálat – orthopediai szűrés
 • Veszélyek és kísértések kiállítás, Üdítősarok” , avagy négyszemközt a rend őrével ,„ Csevegősarok” – pszichológus tanácsai.
 • Vészhelyzet interaktív játék Ált. iskolákban( Templomdombi, Barcsay . Nyitott Kör – védőnők – elsősegély, kórokozók, sebkezelés , stb)
 • „ Beszélj róla magaddal „ projekt ( KAB-ME-15-A 22456) – megvalósításának folytatása , iskolákban családi életre nevelés programok folytatása

Április

 • EVMSZ Szigetszentmiklós koordinátori értekezlet – előadás
 • Április 15. nyílt nap utcabál Petzelt Iskola ennek keretében a „ Beszélj róla magaddal „ pályázat ( KAB-ME-15-A 22456) záró előadása a Barlangban
 • április-május -június fordulók elsősegélynyújtó verseny Országos verseny csapat – internetes és helyszíni gyerek csapat is !
 • Az Egészség Világnapja kampány, plakátok, E nap, TV, rádió interjú

Május

 • Kuratóriumi ülés, FB ülés,
 • Kézhigiénés világrekordot Guinness rekord kisérlet 2 iskolában- ÁNTSZ -védőnők
 • Május gyereknap Rákóczi Nap – sportprogramok –
 • Újraélesztési gyakorlat Petzelt
 • „ Beszélj róla magaddal „ pályázat ( KAB-ME-15-A 22456) zárása
 • Előkészítése , szervezése a Magyarország szűrőkamionja programnak

Június

 • Magyarország szűrőkamionja – egész napos programsorozattal
 • Vakáció Egészségnap a Dunaparton
  • Programok: ingyenes szűrővizsgálatok a kamionban, Külső térben tájékoztató látványfal, virtuális anatómiai mozi sátor, egyedi 3D látvány és hangelemek, egészség- életmód sátor, sport standok, Gyümölcs, ételkóstolás – Corner sarok Rendőrségi bemutató, prevenciós ismertetők, drogbemutató, bűnmegelőzési ismeretek, gyógytorna bemutató SZEI Nagyik, extrem biciklibemutató, Rozmaring Egyesület – szerb néptánc- Egészségpiac, Üdítősarok” , avagy négyszemközt a rend őrével ,„ Csevegősarok” – pszichológus tanácsai.
 • Kiadványok KAB:
  • 1. Mondatok Nektek – játsszatok a szavakkal !
  • 2. Barátok – így látom én ( kérdőívek öszefoglaló)
 • Beszélj róla magaddal „ pályázat ( KAB-ME-15-A 22456) zárása
 • Rákóczi enap-sportnap
 • Országos elsősegélynyújtó verseny

Augusztus

 • KAB pályázat előkészítés, megbeszélések

Szeptember

 • előkészületek a KAB pályázat folytatására- pályázat beadás
 • NEFI tanúsítvány iskolai egészségfejlesztési programokra pályázat elkészítése és beadása
 • Mobilitás – Automentes Világnap iskolák a Duna parton, SZEI Egészségnap
 • Beadtuk a „ Beszélj róla magaddal is” KAB-ME-14-A 22564 kábítószer prevenciós pályázat folytatását, a KAB-ME-16 A/B 25562

Október

 • V8 egészségnap – többek között a SZEI orvosai , érrendszeri rizikófaktor szűrés -(vércukor, vérzsír,testtömeg index -BMI, vérnyomás)- érszűkület, COPD, légzésfunkciós vizsgálat – – Látás – melanoma vizsgálat. ) , Idősek Világnapja előadások

November

 • Megkaptuk a NEFI Tanúsítványt a ” Beszélj róla magaddal is és Fogadd el, mit adhatunk” programunkra.
 • November – Elsősegélyhét , Egészséghét Izbégi iskolai egészséghét , Lakossági szűréseket is tudtunk biztosítani, amit elsősorban pedagógusok tudtak ez alkalommal igénybe venni.
 • Nov. 3-5- Szombathely EVMSZ Szimpózium – előadás
 • Nyertünk a KAB-ME-16 A/B 25562 pályázaton, programok, előkészítés megkezdése

December

 • E nap-Szei , AIDS Világnap iskolákban osztály szinten
 • KAB-ME-16 A/B 25562, Fogadd el !.. amit adhatunk Modulok indítása

2016-ban részt vettek a szűrővizsgálaton

akik közül a nők 48 %-a, a férfiak 45%-a napi életritmusában nincs rendszeres mozgás, sport.

Átfogó statisztika készül a 2011-2016 közötti részvételről.

Fenti rendezvényeken kívül a vállalt együttműködés továbbra is megvalósult Szentendre Egészségügyi Intézményeivel részben adományból műszerbeszerzések, (Tüdőgondozó, Egynapos Sebészet támogatás, Orthopedia konferenciák)) részben saját forrásból való tanfolyami támogatás, nővértovábbképzés (SZEI), védőnői továbbképzés formájában és változatlanul támogatunk iskolai egészségnevelési programokat. Elsősegélynyújtó, újraélesztő prezentációkat szerveztünk védőnők vezetésével több alkalommal egészségnapokon, iskolai rendezvényeken. Támogattuk az Országos Elsősegélynyújtó versenyen és a nemzetközi versenyen való – város képviseletében pedagógus csapat – részvételét .

Támogattuk a Vakok és Gyengénlátók Egyesületét. Támogattuk a városi gyermeknapot.

Bérleti konstrukcióban vízautomata gépet működtetünk és a rendezvényeken biztosítjuk a lakosság, tanulók forrásvízzel való ellátását. SZEI rendelőben helyeztük át a betegek számára is elérhetővé válóan jelenleg.

Nagy mennyiségű munkaruhát kaptunk adományként, melyet a Rendelőintézet és háziorvosi szolgálat számára eljuttatunk. Adományból támogattuk a Mentálhigiénés Központ új helyen való berendezkedését.

Több alkalommal adtunk interjút, vettünk részt stúdióbeszélgetésen Pázmány Annamáriával együtt, a helyes életmód, az öngondoskodás , a szűrések fontosságára való figyelmet felhívva.

Adományozási támogatási szerződést kötöttünk az OKPTI –vel, mozgássegítő eszközök lakossághoz való eljuttatására, mely megvalósult a SZEI , háziorvosi rendelő, Budakalász háziorvosi rendelő, rászoruló magánszemélyek, a Gálfi Béla Rehab. Szakkórház, Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Karitász, Hajléktalan szálló számára.

A városi Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotó munkacsoport munkájában aktívan részt vettünk, javaslataink érdemben elfogadásra kerültek.

Tagja vagyunk és folyamatosan részt veszünk az Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában. Állandó résztvevői vagyunk az ITS egészségügyi munkacsoport tanácskozásainak.

A 2013 óta folyamatosan végzünk KAB pályázat keretében ismét kérdőíves felmérést egészségmagatartás attitűdváltozásról. A kérdőívben azokról a területekről kértünk tájékoztatást a kitöltést végzőktől, amelyeket már korábban is kutattunk, azaz az iskolához való viszonyról, arról, milyen jövőkép áll a 8-9-10-11-12. évfolyamos diákok előtt, milyen az egészséges életmódról alkotott képük, mi a véleményük a káros szenvedélyekről . 2 összefoglaló kiadványt készítettünk pályázati támogatásból, a Mondatok Nektek – játsszatok a szavakkal ! és a Barátok – így látom én ( kérdőívek összefoglaló).

Drogprevenciós programjaink, családi életre nevelés körében :

„ Beszélj róla magaddal „ projekt ( KAB-ME-15-A 22456) –lezárt 2016-ban

Indult 2016-ban a „ Beszélj róla velünk is!… és Fogadd el !.. amit adhatunk „(KAB-ME-16-B 25 562 ) kódszámú program.

Részt vettünk szövetségi városok rendezvényein, ( Győr, Szombathely, Pécs, Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely, Szigetszentmiklós, Zalakaros, stb)

Szövetségi kötelességként képviseltük több alkalommal Szentendre városát az EVMSZ közgyűlésein, egészségügyi konferenciákon, koordinátori értekezleteken és OEN konferenciákon.

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Népegészségügyi projektje keretében létrehozott Szakmai Támogató Hálózat tagja vagyunk . Az AEEK alapellátás reformja programban egészségtanácsadói minőségben is részt vettünk, erre alapozzuk az idei évben megpályázandó népegészségügyi programokat. Ehhez csatlakozna a VEKOP 7.2.2. -17. Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése projekt a járási Egészségfejlesztési Iroda létrehozására , mely kölcsönösen hasznos együttműködés lehetne mind a Közalapítvány tevékenységében, mind valamennyi résztvevő számára . Célcsoportja a lakosság, különösen a krónikus nem-fertőző betegségek életmódbeli kockázati tényezői által érintett lakosság. Továbbá VEKOP-7.2.3-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése projektek, és a SZEI Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés VEKOP-7.2.4-17 projektje.

Ezen elképzelések egybeesnek és erősítik Szentendre város lefektetett Integrált Városfejlesztési Stratégiája középtávú céljai között szereplő az egészségtudatos, preventív szemléletű helyi lakosság, integrált városi és térségi tevékenységek megvalósítását.

A WHO korábbi gyakorlatának megfelelően, Európa szerte kezdetét vette az Egészséges Városok VI. ötéves ciklusa: 2014-2018.

Az Egészséges Városért Közalapítvány prioritásai között szerepel:

 • Önkormányzati egészségfejlesztési tervezés az egészséghatás vizsgálat, egészségszűrő módszerével – részvételen alapuló kormányzati politika az egészség érdekében .
 • Egészséges életmód – programok a különböző színtereken
 • Egészségműveltség – információátadás a különböző korcsoportok részére, majd
 • kiegészülnek a szövetség 2017. évi szakmai prioritásaival, az Egészséget támogató környezetek kialakítása szempontjaival és megvalósításával.

Jelen prioritásaink az Egészséggel kapcsolatos műveltség, az egészségkommunikáció és a partnerség témakörei. A kutatások azt mutatják, hogy az egészségfejlesztési programok megvalósításakor az egészséggel kapcsolatos üzeneteinket megerősíthetjük, további információhoz való hozzájutást és ezáltal az egészséges életmód fenntartását is elősegíthetjük az egészségkommunikáció segítségével.

Szentendre, 2017. március 31.

Gerőcs Katalin
a Kuratórium elnöke

2000. Szentendre, Városház tér 1-3. T/Fax: 06-26-314-360, 06-20-9536-901, E-mail: gerocs.kata@t-online.hu

Adószám: 18681574-1-13. Bankszámlaszám: OTP 11742087-20070634

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.