Beszámoló a 2017. évi tevékenységről

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2017. évi programjairól, feladatairól és ezekkel
összefüggésben működéséről a következő összefoglaló beszámolót készítettük.
Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos
működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének
megfelelően a 2017-ban végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági
jelentésben ad végleges és (…) Bővebben

Beszámoló a 2016. évi tevékenységről

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2016. évi programjairól, feladatairól és ezekkel összefüggésben működéséről a következő összefoglaló beszámolót készítettük.

Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének megfelelően a 2016-ban végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági jelentésben ad (…) Bővebben

Beszámoló a 2015. évi tevékenységről

Az Egészséges Városért Közalapítvány 2015. évi programjairól, feladatairól és ezekkel összefüggésben működéséről a következő összefoglaló beszámolót készítettük.

Miután a támogatásból megvalósított programok szorosan összefüggnek és feltételezik a folyamatos működést és nem választhatók teljesen külön, így Közalapítványunk rendes működésének megfelelően a 2015-ben végzett – alapító okirat szerinti- tevékenységéről a közhasznúsági jelentésben ad végleges és ellenőrzött számot.

Bővebben

Beszámoló a 2014. évi tevékenységről

Az előzetes beszámolót 2014. októberében a Pénzügyi Iroda vezetőjének és a Jegyző Úrnak tettük meg , mely az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Jóléti Bizottság ülésén várhatóan a II. negyedévben kerül napirendre. A támogatási szerződésben vállaltakat az összeg felhasználásáról az éves mérleg ismeretében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt teszünk meg , várhatóan 2015.év májusában.

Bővebben